TRYB TWORZENIA I LIKWIDACJI

Instytut tworzony jest na podstawie uchwały Prezydium PAN; wymagana jest także zgoda Prezesa Rady Ministrów. Organami instytutu są rada naukowa i dyrektor.Instytut wyposażany jest przez PAN w środki niezbędne do prowadze­nia jego działalności statutowej.Likwidacja instytutu wymaga uchwały Prezydium Akademii. W wyniku likwidacji:instytut może zostać przekształcony w placówkę naukową PAN bez osobowości prawnej,może nastąpić przejęcie instytutu przez inny instytut lub instytuty PAN,instytut może całkowicie zakończyć działalność.Tryb tworzenia i likwidacji instytutów PAN określa rozporządzenie Ra­dy Ministrów z 15 września 1998 r.. W ustawowo określonych warunkach instytut może być także postawiony w stan upadłości.Rada naukowa instytutu uchwala jego statut, który jest następnie, po za­opiniowaniu przez właściwy wydział, zatwierdzany przez Prezesa PAN. W statucie określane są zadania i struktura organizacyjna instytutu.Instytut uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytu­tów PAN, prowadzonego przez Polską Akademię Nauk.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone