TWORZENIE ZDAŃ

Nie tworzy wcale albo bar­dzo niewiele zdań złożonych używając nielicznych nienacechowanych przymiotników i przysłówków. To, co mówi, pełne jest wyrażeń w rodzaju: „prawda?”’ „nie? , „no nie?”, które są jakby staraniem się za- rowno o wzbudzenie w nas swego rodzaju „sympatii obiegowej”, jak i o to, by zaimki osobowe w funkcji podmiotu występowały rzadko. Drugi z nich, pan YZ, jest niemal zupełnym przeciwieństwem pana X. Uży­wa przyimków, stara się tak konstruować swoje zda­nia, by zaimek osobowy użyty w pierwszej osobie występował odpowiednio często. Ponadto pan YZ kla­syfikuje swoje opinie, starając się jednocześnie upo­rządkować swe doświadczenia w poszukiwaniu explicite.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone