TYP REAKCJI

Posłużmy się może przykładem mojego rodzinnego Kraju Wa- lenckiego. Możemy tutaj wyjść od struktury dyglosyjnej: język kastylijski „uciska” walencki. Jest to tego typu relacja między językami, w której siła leży po stronie jednego z nich, uległość zaś jest cechą drugie­go. Rozwiązaniem, abstrahując od skojarzeń z sytu­acjami kafkowskimi jakie się same narzucają, jest… dwujęzyczność w administracji, nauczaniu i środkach komunikacji językowej, aby imigranci mówiący ,po kastylijsku znaleźli się w sytuacji dyglosyjnej wobec walenckiego i w ten sposób stali się w końcu dwuję­zyczni. Kiedy wzrośnie imigracja z północnej Afryki, to po przezwyciężeniu licznych przeszkód stojących na tej trudnej drodze, zaczniemy od nowa.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone