UPODOBNIENIE MARKSIZMU

Interpretacje te prowadziły wreszcie do upo­dobniania marksizmu do teorii tzw. obiektyw­nych czynników rozwoju i do determinizmu ekonomicznego, który redukuje całokształt dziejów do działania jednej przyczyny utożsa­mianej ze stosunkami ekonomicznymi. W ten sposób interpretowali marksizm w Rosji przed­stawiciele tzw. legalnego marksizmu głodzonego z katedr uniwersyteckich, nie dostrzegającego zniżenia walki klasowej w rozwoju historycznego. Za szczególną wersję tego stanowiska można uznać znaną teorię R. Luksemburg — aprobo­waną dosc szeroko w ruchu socjaldemokratycz­nym – o automatycznym krachu kapitalizmu Morą przeciwstawiano rewizjonistycznym pró­pró­bom kwestionowania możliwości rychłego osią­gnięcia socjalizmu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone