UŚWIADOMIONY KONFLIKT

U ocenie Lenina nie prowadziło to do zniesienia konfliktu, w teorii narodników konflikt ten był uświa­damiany w sposób niepełny, niedojrzały. Likwidacia tej sprzeczności wymaga gruntownej prze­budowy struktury społecznej, dzięki czemu ciągłość kultury nabiera innego, nowego sensu. Oznacza nie tylko kultywowanie dawnych war­tości przez kulturalną elitę. Elitarny odbior kultury był właściwy formacjom przedsocja- listycznym, był znamieniem antagonistycznego charakteru, postępu kultury. W socjalizmie ciągłość kultury jest zagwarantowana przez podniesienie poziomu kulturalnego ludności i uczynienie mas pracujących odbiorcami wartości pochodzących z przeszłości. Udostępnienie kultury szerokim rzeszom uważał Lenin za  zadanie socjalistycznego państwa. W stworzeniu szerokiej materialnej bazy odbioru kultury widział jej swoistość w ustroju socjalistycznym oraz gwarancje trwania i żywotności wytwo­rów kultury.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone