UTOPIJNY PRZYPADEK

Wybitnie utopijny jest, jak już powiedziałem, przy­padek 4, to jest maksimum wolności i maksimum toż­samości. Obawiam się, że aktualna sytuacja zbliża się raczej do przypadku 1 (obie wartości minimalne). Je­dnym z powodów jest być może to, że znaczna część dyskusji w dzisiejszej Hiszpanii toczy się między zwo­lennikami przypadku 2 (maksimum tożsamości dla jednych, ale minimum wolności dla drugich) a zwo­lennikami przypadku 3 (maksimum wolności dla je­dnych, ale minimum tożsamości dla drugich). Jest to oczywisty casus tych regionów, gdzie żeby strzec wol­ności rdzennych mieszkańców, trzeba zarazem wystę­pować przeciw wolności imigrantów, co oznacza, że wolność imigrantów może skierować się przeciw toż­samości rdzennych mieszkańców.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone