UŻYWANIE TEGO SAMEGO JĘZYKA

Obaj używają tego samego języka, lecz mówią nim w różny sposób. Stosując terminologię Bernsteina po­wiedzielibyśmy, że pan X posługuje się językiem publicznym albo kodem ograniczonym, natomiast pan YZ używa języka formalnego lub kodu rozbudowane­go.  Być może dobór tych czterech słów nie jest naj­szczęśliwszy, ale ze względu na tradycję przytaczam je, aby móc zaklasyfikować owe dwa sposoby mówie­nia tym samym językiem.Najciekawsze w tym przypadku jest zarówno to, że — pomimo dyskusji, jakie wciąż jeszcze wzbudza taka klasyfikacja — pan X według wszelkiego prawdo­podobieństwa należy do klasy robotniczej, pan YZ zaś — do klasy średniej, jak i to, że pan X jest przedstawicielem dyskryminowanej mniejszości, a pan YZ — nie.W rezultacie widzimy, że język jest wskaźnikiem społecznym w podwójnym znaczeniu. Pierwsze zwią­zane jest po prostu z faktem mówienia takim czy in­nym językiem.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone