W DZIEJACH LICZĄ SIĘ WYZWANIA

Nie w każdym środowisku może powstać cywiliza­cja, istnieją bowiem środowiska dające wyzwa­nia zbyt trudne, nie do podjęcia; pozostają one bez odpowiedzi ze strony człowieka. W dzie­jach liczą się tylko takie wyzwania, które nie przekraczają ludzkich sił. Cywilizacja chińska to np. odpowiedź człowieka na wyzwanie przy­rody w dolinie Żółtej Rzeki, pustynnej, nawie­dzanej przez ulewne deszcze i zmienną tempe­raturę, skaczącą od upałów do lodowatego zim­na. Natomiast bujność lasów podzwrotnikowych stworzyła cywilizację Majów, możliwą dzięki zdobyciu dla uprawy urodzajnych ziem nizin­nych. Cywilizacje Ameryki Południowej zaś były reakcją na wyzwania płaskowzgórza Andów i wybrzeży Pacyfiku.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone