W POCZĄTKACH DZIAŁALNOŚCI

Można go nazwać determinizmem dialektycz­nym ze względu na akcentowanie roli w his­torii sprzeczności i walk klasowych oraz uzna- nie swoistości konieczności historycznej, od- miennej od praw przyrody.Lenin już w początkach swej działalności, w okresie polemiki z narodnictwem przeciw­stawiał się schematycznemu przenoszeniu usta­leń Marksa na grunt rosyjski. Występował przeciwko traktowaniu jako powszechnie obo­wiązującej marksowskiej wizji dziejów prze­chodzących kolejno przez wszystkie formacje, od wspólnoty pierwotnej, przez niewolnictwo i feudalizm do kapitalizmu. Dowodził, że ka­pitalizm przybiera formy odmienne od tych, jakie opisał Marks w Kapitale opierając się na materiale zachodnioeuropejskim, a głównie angielskim.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone