W RAMACH SPRAWOWANEGO ZARZĄDU

Zgodnie z przepisami ustawowymi działalność PGLLP jest samodziel­na finansowo — koszty działalności pokrywane są z przychodów własnych. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 r. W ramach sprawowanego zarządu Dyrekcji Generalnej dyrekcje regio­nalne i nadleśnictwa prowadzą działalność administracyjną, a nadleśnictwa prowadzą działalność gospodarczą, obejmującą działalność:podstawową: urządzenie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzy­manie i powiększenie zasobów i upraw leśnych, pozyskiwanie (z wyjąt­kiem skupu) i sprzedaż drewna w stanie nieprzerobionym,uboczną: gospodarowanie zwierzyną, pozyskiwanie (z wyjątkiem skupu) i sprzedaż żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny i płodów runa leśnego,dodatkową: produkcyjną i usługową na rzecz gospodarki leśnej.Działające w ramach PGLLP zakłady prowadzą działalność niezbędną do realizacji zadań w zakresie gospodarki leśnej lub działalność poza gospo­darką leśną.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone