W ŚWIETLE POGLĄDU

W świetle tego poglądu ostateczny rezultat konfliktów politycznych — a dla niektórych myślicieli, jak Plechanow, itakże ich przebieg — pojmowano jako nieuchronne i nieodwracalne. Nie zaprzeczano przy tym- czynnej roli klas spo­łecznych ani ich wpływu na przebieg historii, ale sądzono, że aktywność ta jest formą, w jakiej przejawia się konieczność historyczna, bądź składnikiem koniecznego procesu uwzględ­nianym przy historycznych prognozach.Ze skrajnie deterministycznym stanowiskiem kojarzono uznanie marksowskiego schematu rozwoju ustalającego kolejność formacji spo­łeczno-ekonomicznych za jedynie możliwy i uniwersalny. Na tych poglądach Plechanow opierał swoje prognozy z początków XX w. o  konieczności przejścia Rosji przez długie sta­dium panowania liberalnej burżuazji. Stąd wy­wodził się jego program sojuszu proletariatu z liberalno-burżuazyjną partią kadetów stano­wiącą siłę, która reprezentuje obiektywną ten­dencję historyczną.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone