W UJĘCIU KASOWYM

Inaczej jest w ujęciu kasowym, stanowiącym obowiązującą w Polsce metodę ewidencji dochodów i wydatków budżetowych. W ustawie o finan­sach publicznych ujęcie kasowe zostało zdefiniowane tak : „dochody i wy­datki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą”.W ujęciu kasowym poszczególne operacje ujmuje się więc w ewidencji wykonania budżetu z datą, w której nastąpił (a nie: w której powinien był nastąpić) przepływ pieniędzy. Dochody są więc zaliczane do dochodów zre­alizowanych wtedy, gdy środki pieniężne wpłyną na rachunek, na którym gromadzone są dochody. Analogicznie, wydatek uznaje się za dokonany do­piero wtedy, gdy nastąpi wypłata środków z rachunku budżetowego.Każde z zaprezentowanych powyżej ujęć ma swoje zalety i wady.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone