WADY UJĘCIA MEMORIAŁOWEGO

Opisanych powyżej wad ujęcia kasowego nie ma w ujęciu memoriało­wym — nawet jeśli należna do zapłaty kwota nie zostanie przekazana, wyda­tek jest uznawany za dokonany. Nie można więc już manipulować wydatka­mi przez odkładanie na potem niezbędnych płatności. Ujęcie memoriałowe lepiej oddaje więc faktyczne koszty funkcjonowania jednostek objętych bud­żetem.Ujęcie memoriałowe ma też swoje wady, do których należy zaliczyć przede wszystkim fakt, iż w ujęciu memoriałowym za dochody uznaje się wszystkie dochody należne — zarówno faktycznie dokonane wpłaty, jak i do­chody, które nie zostały wpłacone na rachunki budżetowe. Z tego powodu sto­sowana bywa metoda mieszana, polegająca na kasowej ewidencji dochodów i memoriałowym ujęciu wydatków. 

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone