WARTOŚCIOWA POZYCJA

Z tego względu stanowi ona szczególnie wartościową pozycję dla hispanistów, a także wszystkich osób interesują­cych się problemami społecznymi Hiszpanii, spośród których kwestie językowe odgrywają w ostatnim okre­sie szczególnie znaczącą rolę. Czytając pracę Tortosy musimy jednak pamiętać, że dane odnoszące się do realiów hiszpańskich są w gruncie rzeczy tylko ma­teriałem ilustracyjnym do tez o znacznie bardziej uni­wersalnym charakterze, a dotyczących takich zagad­nień socjolingwistycznych, jak relacje centrum—pery­feria, wolność—tożsamość, język—nacjonalizm. Należy podkreślić, że tego rodzaju tematy bardzo rzadko po­jawiały się w wydawanych w Polsce publikacjach z zakresu socjologii języka i nigdy w tak komplekso­wym jak w niniejszej pracy ujęciu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone