WARTOŚCIUJĄCY SENS

Warto też zwrócić uwagę, że spenglerowskie przeciwstawienie kultury i cywilizacji ma sens wartościujący. Jego jawnie negatywna ocena cywilizacji wyrażała protest przeciwko stosun­kom społecznym opartym na wiąziach ekono­micznych, na indywidualnym interesie, dążeniu do zysku i posiadania pieniędzy. Oznaczała też dezaprobatę przewagi w życiu ludzkim techni­ki, wypierania twórczości oryginalnej przez produkcję maszynową. Za przeciwstawieniem kultury i cywilizacji kryła się opozycja między typem stosunków bezpośrednich, ugruntowa­nych we wspólnocie wzorów kulturowych, ideałów i przeżyć a stosunkami społecznymi za- pośredniczonymi, czyli nawiązanymi za pośred­nictwem obojętnych wobec ludzi instytucji urządzeń (jak np. pieniądz).

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone