WAŻNE ZAGROŻENIA

Wydo­bywał przecież na jaw ważne i realne zagro­żenia, jakie stwarza dla kultury cywilizacja przemysłowa i demokratyzacja życia społecz­nego. Uświadamiał różne.’ niebezpieczeństwa wciąż zagrażające ludzkości i na tym polega jego niepodważalne znaczenie społeczne.Polemikę z heroistyczną koncepcją historii można odnaleźć już we wczesnej twórczości Engelsa, w artykule z 1844 r. charakteryzują­cym książkę Carlyle’a Przeszłość i teraźniejszość. Engels interesująco przedstawił jego krytykę stosunków społecznych w Anglii, nie zgodził się z jego diagnozą. Przy tej okazji sformułował jeden z głównych zarzutów charakteryzujących stanowisko marksizmu wobec wszelkiego hero­izmu historiozoficznego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone