WSPÓŁGRANIE KONCEPCJI

Pra­widłowościom przyznano charakter koniecznoś­ci, co oznaczało, że przebieg i kierunek zmian w stosunkach ekonomicznych jest jednoznacz­nie wyznaczony i nieuchronny. Wyjaśniano to walką człowieka z przyrodą, tworzeniem i do­skonaleniem środków produkcji, wzrostem wy­dajności pracy i komplikowaniem się podziału pracy. U teoretyków tych, zwłaszcza u Kautskyego widoczny był wpływ myśli pozytywis­tycznej. Wyraził się on głównie w przekonaniu analogicznym charakterze praw przyrody praw historii ze względu na ich obiektywność w sensie niezależności od indywidualnej aktyw­ności. Z koncepcją tą współgrała dążność do tłuma­czenia wydarzeń politycznych obiektywnymi prawidłowościami ekonomicznymi.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone