WYDANE ROZPORZĄDZENIA

Na mocy tych upoważnień wydane zostały: rozporządzenie Ministra Finansów z 19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podat­kowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów pu­blicznych,rozporządzenie Ministra Finansów z 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,Z dniem 30 czerwca 2006 r. wygasło, zgodnie z treścią art. 241 nowej ustawy o finansach publicznych, wydane na podstawie ustawy o finansach pu­blicznych z 1998 roku rozporządzenie z 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek sa­morządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora fianansów publicz­nych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone