WYJĄTKOWA SZANSA

W przekonaniu o tej wyjątkowej szansie socjalizmu umocnił się Lenin w polemice z działaczami organizacji zajmującej się kulturą masową i oświatą pozaszkolną, zwanej Proletkultem. Stanowisko ich polegało na preferencji twórczości kulturalnej, która miałaby uformo­wać całkowicie nową kulturę, odpowiadającą proletariatowi i zrywającą z całym dorobkiem kulturalnym jako powstałym w czasach spo­łecznego wyzysku. Socjalizm zrywając z eksplo­atacją mas pracujących powinien zerwać rów­nież z kulturą, która tej eksploatacji służyła i na jej gruncie powstała. Proletkult głosił program rewolucji kulturalnej zrywającej ciągłość kul­tury, popierającej awangardę artystyczną i pro­pagującej jej osiągnięcia.Poglądom tym zarzucał Lenin prymitywne rozumienie spraw kultury polegające na zawę­żeniu ich wyłącznie do spraw twórczości. Rewolucja kulturalna towarzysząca tworzeniu socjalizmu to dla Lenina nie tylko tworzenie całkiem nowych wartości, ale również i przede wszystkim udostępnienie szerokim masom za­stanych dóbr kultury.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone