WYMOWNA WIZJA

Wymowa tej wizji historii była jednoznacznie pesymistyczna. Nie dawała też zachęty do aktywności, która byłaby w stanie odwrócić katastroficzny stan rzeczy. Pisarze ci znajdowali usprawie­dliwienie jedynie dla postawy ironii, dla gro­teski, którą uprawiał Witkiewicz w utworach dramatycznych i prozatorskich, względnie dla postawy zrozumienia i tolerancji, czemu dawał wyraz w swych esejach Ortega y Gasset. Obaj stworzyli nowy typ katastroficznej his­toriozofii, którego oddziaływanie wydaje się trwalsze niż wpływ katastrofizmu Spenglera ze względu na wydobycie sprzeczności, jakie targają współczesną kulturę. Chociaż katastro­fizm nie działał pobudzająco na ludzką aktyw­ność i sprzyjał raczej postawom pasywnym, nie można mu jednak odmówić znaczenia.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone