WYNIK STARĆ POLITYCZNYCH

Wynik starć politycznych zależy od tak wielu okoliczności, w tym rowmez od czynników subiektywnych jak siła wystąpienia, talent przywódców że na trafność przewidywań trudno liczyć. Wszelkie zabiegi prognostyczne uważał Gramsci po prostu za zbędne i nierealne. Nie znaczy to jednak, by negował istnienie prawidłowości rozwoju społecznego, jego intencją było raczej uwolnienie sfery działań politycznych od inge­rencji obiektywnych konieczności i prezentacja polityki jako obszaru ścierania się poglądów różnych ugrupowań na temat interesów i celów natury .nie tylko gospodarczej. To rozumienie zjawisk politycznych jako wyniku konfliktów społecznych zgodne było z poglądami Lenina. Leninowskie przekonanie o autonomii polityki wobec ekonomiki wyraziło się m.in. w pojęciu sytuacji rewolucyjnej jako swoistego układu sił, na który składają się nastroje mas, rozcza­rowania lub napływ energii, stopień zorgani­zowania poszczególnych ugrupowań, atrakcyj­ność programów, załamanie się autorytetu wła­dzy itp.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone