WYRAZ KRYTYCZNEJ OCENY

Obie formy katastrofizmu uformowały się w początkach XX w. jako wyraz krytycznej oceny kapitalistycznej cywilizacji i konfliktów, jakie w niej powstały, oraz jako świadectwo niedo­strzegania możliwości poprawy. Czasy społecz­nych konfliktów i wojen angażujących całą ludzkość sprzyjały takim postawom i tworzyły atmosferę korzystną dla krzewienia się kata­stroficznych nastrojów i katastroficznych histo­riozofii. Pierwszy typ katastrofizmu wystąpił w roz­winiętej postaci w myśli Oswalda Spenglera (1880—1936), autora głośnej w swoim czasie książki Zmierzch Zachodu napisanej przed pierwszą wojną światową, a opublikowanej w 1918 roku. Ta obszerna księga to niejako pod­sumowanie pesymistycznych wątków w myśli niemieckiej, a zarazem pełna prezentacja his­torii ze stanowiska katastroficznego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone