WYRAŻONE NADZIEJE

Kiedy jednak Nietzsche wyrażał nadzieje na możliwość przezwyciężenia dekadencji i ponownego nawrotu „woli mocy” sił kulturotwórczych, tó Spengler działając w dwadzieścia lat po śmierci Nietzschego był pozbawiony całkowicie złudzeń i wieścił nie­uchronny upadek żywotności zachodniej kultu­ry. Dzieliła ich nie tylko różnica pokoleń, ale także odmienność w pojmowaniu dziejów i ich perspektyw. Nietzsche wyrósł na sztandarową postać pokolenia mieszczańskiej inteligencji, które burzyło zasadę postępu, podważało zna­czenie tradycyjnych wartości i postulowało ich zmianę. Spengler natomiast stał się reprezen­tantem generacji następnej, w której załamanie się wiary w postęp doprowadziło do pesymi­stycznej oceny perspektyw cywilizacji.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone