WYSTĘPUJĄCE RÓŻNICE

Różnice występują nato­miast w rozumieniu przyszłości i wiodących do niej dróg. Podczas gdy mesjanizm krzewi wiarę w pomyślną przyszłość i przejście do niej widzi w aktywności wybranych narodów i przywód­ców, to katastrofizm rozpatruje przyszłość jako dalsze pogłębienie kryzysowej sytuacji i od­mawia ludziom zdolności do odwrócenia spad­kowej tendencji. Pomimo uznania współczes­ności za stan kryzysu, mesjaniści są optymista­mi w kwestii przyszłości, katastrofizm nato­miast odbiera nadzieję na poprawę sytuacji. Mesjanizm czerpie swe nadzieje z przeżyć religijnych i przekonania o transcendentnych gwarancjach wartości, katastrofiści zaś sądzą, że religia dzieli los całej kultury.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone