WYTWORY SZTUKI

Wytwory sztuki produkowane w masowych kopiach tracą indywidualne piętno. Powstanie środków masowego przekazu informacji (prasa,radio) powoduje, że wzniosłe, elitarne wartości duchowe ulegają spospolitowaniu. Rozwojowi kultury masowej towarzyszy zatem jej ostra krytyka.W tej atmosferze rozwinął się nowy typ ka­tastrofizmu, który główne uzasadnienia tez o kryzysowym stanie współczesnego społeczeńs­twa czerpie z analizy twórczości kulturalnej. W sprzecznościach, jakie ujawniają się w pro­cesie tworzenia kultury, dostrzega się źródło zjawisk schyłkowych. Nieuchronnością tych sprzeczności tłumaczy się nieodwracalność na­rastania tendencji kryzysowych. Nie analogie z przyrodą interesują myślicieli, lecz procesy zachodzące w samej kulturze.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone