WYZWANIE ŚRODOWISKA

Toynbee natomiast rozpatrywał historię jako rezultat wzajemnego oddziaływania ludzkości i środowiska przyrod­niczego. Koncepcję Toynbeego można uważać za próbę dialektycznego zniesienia pesymizmu przy zachowaniu pewnych jego odkryć, jak plu­ralizm kultur czy uniwersalny mechanizm wzrostu i upadku cywilizacji.Toynbee wiele uwagi poświęcił powstawaniu cywilizacji i przyczynom ich odrębności. Każda cywilizacja jest rezultatem wyzwania (challen­ge) pochodzącego ze środowiska geograficznego, które stawia przed społeczeństwem trudności w zaspokajaniu elementarnych nawet potrzeb, przez co zmusza je niejako do twórczego wy­siłku, do stworzenia odpowiedniej organizacji społecznej. Różnorodność środowiska i sposobów jego opanowania warunkuje różnice mie.dzy cywilizacjami. Każda z nich stanowi odpowiedź na wyzwanie środowiska, przy czym na to samo wyzwanie możliwe są różne odpowiedzi.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone