Z PUNKTU WIDZENIA CIĄGŁOŚCI

Jest baskijski, najstarszy, być może, z punktu widzenia ciągłości historycznej język Europy. Basko­wie zamieszkiwali Zachodnie Pireneje już w okresie kolomzacji Ibern przez Rzymian w II wieku p.n.e. Uprocz Basków mieszkały wówczas na Półwyspie Ibe­ryjskim ludy, o których językach niewiele wiadomo ponad to, ze częsc z nich należała do grupy celtyc­kiej, a pozostałe były nieindoeuropejskie. W ciągu pierwszych dwustu lat panowania rzymskiego wszy­stkie miejscowe języki, z wyjątkiem baskijskiego, zo- sta y wyparte przez łacinę, z której wywodzą się: ka­stylijski, katalonski i galaicko-portugalski. Jako cieka­wostkę można podać fakt, że Baskowie oprócz Walii- czykow, byli jedynym ludem, który w Zachodnim Ce­sarstwie Rzymskim nie uległ romanizacji. Po upadku Cesarstwa tereny Hiszpąni opanowane zostały przez Wizygotow, a następnie, w 711 roku, przez Arabów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone