ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY

Status funduszy działających w BGK nie jest jasny. Stanowią one część aktywów BGK, nie są traktowane jako jednostki sektora finansów publicz­nych, a o jednym z funduszy (Funduszu Poręczeń Unijnych) w ustawie po­wołującej stwierdzono wprost, iż jego środki nie są środkami publicznymi. Jednak zadania finansowane ze środków funduszy działających w BGK są jak najbardziej zadaniami publicznymi, związanymi z realizacją polityki państwa w wielu dziedzinach: od wpierania budownictwa mieszkaniowego poprzez inwestycje drogowe i kolejowe po wspieranie działalności innowa­cyjnej. Fundusze BGK to ąuasi-fundusze celowe — mają wyodrębnione źródło przychodów oraz ustawowo określone zadania. Często są one dofi­nansowywane z budżetu państwa. Liczba funduszy wykazuje ciągłą tenden­cję rosnącą. Obecnie działa w BGK jedenaście funduszy, z których najmłod­szy — Fundusz Kolejowy — rozpoczął działalność w lutym 2006 r.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone