ZAKRES KONIECZNYCH ZJAWISK

Po pierw­sze, pytanie o zakres zjawisk koniecznych i nieuchronnych. Wiązała się z tym kwestia stosunku ekonomiki i polityki, czyli wpływu prawidłowości rządzących stosunkami ekono­micznymi na przebieg zjawisk politycznych. Po drugie, pytanie o charakter konieczności his­torycznej w sensie jej analogiczności względnie odrębności wobec konieczności przyrodniczych. W sytuacji bujnego rozwoju nauk przyrodni­czych i krzewienia się pozytywizmu, który w przyrodoznawstwie widział jedyny model po­znania naukowego, kwestia ta narzucała się następcom Marksa. Każdy z ambitnych teo­retyków myśli marksistowskiej — a wielu takich działało na przełomie XIX i XX wieku — rozstrzygał te problemy w sposób własny, akcentując te aspekty, które uważał za ważne ze względu na swoje zainteresowania poznaw­cze i potrzeby praktyczne.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone