ZALETA UJĘCIA KASOWEGO

Zaletą ujęcia kasowego jest to, iż dobrze oddaje ono zdolność jednostek sektora finansów publicznych do bieżącego regulowania zobowiązań (płyn­ność), a obliczone kasowo dochody i wydatki można łatwo zweryfikować, posługując się bankową ewidencją obrotów na rachunkach budżetowych. Mówiąc ściślej, można byłoby łatwo zweryfikować, gdyby ujęcie kaso­we było w Polsce stosowane konsekwentnie. Tak niestety nie jest, a od ogól­nej zasady kasowej ewidencji dochodów i wydatków istnieje kilka ważnych wyjątków.Opisane powyżej naruszenia zasady kasowego ujęcia dochodów i wydat­ków nie tylko zniekształcają ewidencję wykonania budżetu, ale i fałszują stany rachunków budżetowych, gdyż w sprawozdawczości budżetowej już wypłaco­ne środki wykazywane są tak, jakby znajdowały się jeszcze na rachunkach bu­dżetowych. 

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone