ZASIĘG DIALEKTU

Regiony Asturii i Leonu to obszar dialektu asturyjsko-leońskiego (ba­bie). Zasięg tego dialektu rozszerzał się najpierw w kierunku południowym do początku XIII wieku, po­tem zaczął go ograniczać napierający kastylijski. Spo­śród dzisiejszych języków mniejszości jedyne, których obszar występowania od X wieku powiększył się na­wet dość znacznie i nie zostały później wyparte przez kastylijski, to galaicko-portugalski i kataloński. Dzi­siejszy region zwany Galicją jest kolebką zarówno ga- lisyjskiego, jak i portugalskiego. Późniejszy rozpad na dwa odrębne dialekty spowodowany został ustaleniem się między Hiszpanią a Portugalią granicy państwowej, która rozbiła obszar językowo przedtem jednolity.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone