ZGODNIE Z TENDENCJĄ

Zgodnie z ten­dencją amoralizmu sądził, że każda kultura ma własne kryteria ocen i moralne ideały, które zachowują ważność tylko w jej obrębie. Nawet nauki przyrodnicze i matematyczne nie mają wartości uniwersalnej. Jak widać, o odrębności kultur decydują wartości duchowe, dlatego też mówił Spengler o „duszach kulturowych” jako podstawie ich zróżnicowania. Autorowi Zmierzchu Zachodu stawia się cza­sami zarzut lekceważenia czy pomijania dzie­jów społecznych i zjawisk ekonomicznych. Za­rzuty te są uzasadnione tylko częściowo, w tej mierze, w jakiej rozpatrywał wartości duchowe jako niezależne w swej genezie od społecznych i gospodarczych warunków życia.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone