ZNACZENIE SŁÓW

Wiadomo powszechnie, że Eskimosi mają w swoim języku wiele słów odnoszących się do śniegu jest to banał. Ale nie jest już banałem wie­dzieć, że to, czy język zawiera więcej czy mniej słów na wyróżnienie poszczególnych kolorów, zależy jedno­cześnie od większej złożoności społecznej i od silniej- szej pigmentacji oczu członków danej społeczności.  Ustalono nawet, że praca półkul mózgowych jest różna w zależności od używanego języka. W rezultacie słowa zyskują podwójną funkcję: de- notacyjną i konotacyjną. Słowo „rozwój”, na przy­kład, denotuje na Zachodzie określony proces, przez skojarzenie zaś ze wzrostem konotuje coś organiczne­go, immanentnego, ukierunkowanego, nagromadzonego nieodwracalnego, co implikuje silniejsze zróżnicowa­nie i złożoność. Nietrudno zdać sobie sprawę, że obie te funkcje są arbitralne, to znaczy kulturowe.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone