ZNAMIENNA CECHA NURTU

Lenin podkreślał swoistość kapita­lizmu w Rosji, związanego w głównej mierze z gospodarką rolniczą. Wiodło to do ogólniej­szych wniosków, że konieczność historyczna realizuje się w rozmaitych formach zależnie od warunków bytu i dotychczasowej historii narodu. Konieczność historyczna to generalna tendencja rozwojowa, której nie należy utoż­samiać z konkretnym przebiegiem wydarzeń, a która polega na powtarzalności ogólnych cech społecznej struktury występujących zawsze w powiązaniu z cechami innymi, zmieniającymi się w miarę upływu .czasu i zależnymi od swo­istości narodu.Cechą znamienną tego nurtu było przekona­nie o względnej niezależności polityki od eko­nomiki. Było ono wspólne dla Lenina i Gram- sciego, tworzyło teoretyczną podbudowę ich programu politycznego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone