ZNAWCA KULTURY

Lasaulx natomiast interpretował dzieje w sposób bardziej spiry­tualistyczny, uzależniając je od przemian w „duszy świata”. (Przejął ten termin od Schel- 1 linga.) Znawca kultury antycznej, widział szczy­towy punkt rozwoju „duszy świata” w epoce helleńskiej, a całe późniejsze dzieje rozpatrywał jako narastający zmierzch kulturalny ludzkoś­ci, oddalającej się coraz bardziej od wzorców antycznych. W ten sposób zasadzie historycz­nego postępu obaj ci historycy przeciwstawiali teorię regresu i kwestionowali sens wszelkich dążeń do udoskonalenia ludzkiego życia. Pesy­mizm zespalali z postawą kontemplatywną i z przekonaniem o daremności wszelkich starań, które miałyby powstrzymać pogłębiający się regres.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone